Five ways to avoid the queues on Snowdon

Following the busy Easter holidays, you might have seen social media or news articles of long queues on the summit of Snowdon. There’s no escaping that Snowdon is the the busiest mountain in the country (and very possibly, the world) but that doesn’t mean you have to get stuck in a queue. It is true that queues form at the summit of Snowdon regularly on sunny Saturdays, bank holidays and during the school holidays and a queue reaching the bottom of the steps will mean around a one-hour wait. However, read on for five ways to avoid the queues on Snowdon.

Read More

Are you fit enough to climb Snowdon?

You might be put off the idea of climbing Snowdon because you don’t think your fitness is up to scratch. It is true that reaching the summit of many mountains around the world is a real physical and mental challenge, and an individual’s fitness level is subjective – but Snowdon may not be out of the realm of most of you reading this now. Preparation is key, and certainly, the more ready you are for your mountain day, the easier it’s going to be, and therefore the more likely you are to enjoy it.

Read More

Get ready to climb Snowdon!

If you’re planning to Climb Snowdon with MountainXperience some time in the future then you might be wondering how you can best prepare for your adventure. Well wonder no more as we give you five top tips to make your experience enjoyable. Even taking on board these tips the week before your big day out can make a big difference.

Read More
Codiad haul ar yr Wyddfa

Codiad haul ar yr Wyddfa

  • Dewch i weld yr haul yn codi o gopa’r Wyddfa
  • Mwynhewch y profiad o gael y mynydd i chi’ch hun
  • Lluniau am ddim
  • Tywyswyr mynydd lleol
  • Gostyngiadau oddi ar frandiau mawr gyda Cotswold Outdoor

Ni all unrhyw beth fod yn fwy hudol na gwylio’r haul yn codi dros y mynyddoedd wrth sefyll ar gopa’r Wyddfa, pwynt uchaf Cymru.

Read More
Snowdon Event Management

Rheoli digwyddiadau’r Wyddfa

Mae MountainXperience yn arbenigwyr o ran trefnu digwyddiadau o bob maint ar yr Wyddfa. Gyda blynyddoedd o brofiad rheoli digwyddiadau, ni yw’r dewis delfrydol ar gyfer eich digwyddiad mynydd. P’un a ydych yn bwriadu dringo’r Wyddfa fel teulu o bedwar neu eisiau dod â’ch gweithlu cyfan gyda 100+ o staff i Eryri, gallwn drefnu’r logisteg ar gyfer grwpiau o unrhyw faint. Mae ein gwasanaeth rheoli digwyddiadau’r Wyddfa heb ei ail.

O’r tro cyntaf y byddwch yn cysylltu â ni, byddwn yn trafod eich anghenion ac yn gweithio i ddeall yn union beth yr hoffech ei gyflawni. Gallwn eich cynghori ar ddewis y llwybr mwyaf addas i fyny’r mynydd ar gyfer eich grŵp ac awgrymu amseroedd cychwyn. Efallai eich bod yn chwilio am heic arferol yn ystod y dydd yn dechrau fel arfer rhwng 8am a 9am neu efallai yr hoffech drefnu taith gerdded i fyny’r Wyddfa tra bod yr haul yn codi/machlud.

Read More
Heicio i gopa'r Wyddfa

Heicio i gopa’r Wyddfa

  • Cyrhaeddwch gopa Cymru gyda thywyswyr mynydd lleol
  • Anturiaethau dyddiol trwy gydol y flwyddyn
  • Lluniau am ddim
  • Olrhain byw ar gael
  • Gostyngiadau oddi ar frandiau mawr gyda Cotswold Outdoor

Yn uchel ar restrau llawer o bobl o bethau i’w gwneud cyn marw mae concro copa’r Wyddfa. Byddwch yn cyrraedd pwynt uchaf Ynysoedd Prydain y tu allan i Ucheldir yr Alban ac nid yw’n gamp hawdd i ddringo 1,085m (3,560tr) uwchlaw lefel y môr.

Read More