Codiad haul ar yr Wyddfa

Codiad haul ar yr Wyddfa

  • Dewch i weld yr haul yn codi o gopa’r Wyddfa
  • Mwynhewch y profiad o gael y mynydd i chi’ch hun
  • Lluniau am ddim
  • Tywyswyr mynydd lleol
  • Gostyngiadau oddi ar frandiau mawr gyda Cotswold Outdoor

Ni all unrhyw beth fod yn fwy hudol na gwylio’r haul yn codi dros y mynyddoedd wrth sefyll ar gopa’r Wyddfa, pwynt uchaf Cymru.

Read More
Snowdon Event Management

Snowdon Event Management

MountainXperience are experts when it comes to organising events of all sizes on Snowdon. With years of event management experience we’re the ideal choice for your mountain event. Whether you’re planning to climb Snowdon as a family of four or want to bring your entire 100+ workforce to Snowdonia, we can arrange the logistics for groups of any size. Our Snowdon event management service is second to none.

From the first time you get in touch we’ll discuss your needs and work to understand exactly what you’d like to achieve. We can advise on the most suitable route choice up the mountain for your group and suggest start times. You might be looking for a standard daytime hike typically starting between 8am and 9am or maybe you’d like to organise a Snowdon sunrise/sunset walk.

Read More
Snowdon Event Management

Rheoli digwyddiadau’r Wyddfa

Mae MountainXperience yn arbenigwyr o ran trefnu digwyddiadau o bob maint ar yr Wyddfa. Gyda blynyddoedd o brofiad rheoli digwyddiadau, ni yw’r dewis delfrydol ar gyfer eich digwyddiad mynydd. P’un a ydych yn bwriadu dringo’r Wyddfa fel teulu o bedwar neu eisiau dod â’ch gweithlu cyfan gyda 100+ o staff i Eryri, gallwn drefnu’r logisteg ar gyfer grwpiau o unrhyw faint. Mae ein gwasanaeth rheoli digwyddiadau’r Wyddfa heb ei ail.

O’r tro cyntaf y byddwch yn cysylltu â ni, byddwn yn trafod eich anghenion ac yn gweithio i ddeall yn union beth yr hoffech ei gyflawni. Gallwn eich cynghori ar ddewis y llwybr mwyaf addas i fyny’r mynydd ar gyfer eich grŵp ac awgrymu amseroedd cychwyn. Efallai eich bod yn chwilio am heic arferol yn ystod y dydd yn dechrau fel arfer rhwng 8am a 9am neu efallai yr hoffech drefnu taith gerdded i fyny’r Wyddfa tra bod yr haul yn codi/machlud.

Read More
Snowdon Sunrise Hikes

Snowdon Sunrise Hikes

NEW FOR 2022! What could be more magical than climbing Snowdon to see the sunrise? That’s exactly what MountainXperience is offering this summer.

There’s no doubt that watching the sun rise over the mountains from the top of Snowdon is a truly unique experience. And something we think everyone should witness once in their lives. We’re running four Snowdon Sunrise adventures in July and August and places are interest is already high so we recommend booking soon.

Read More